loading
Copy
Print

Reload
Exit
شیراز مکانیک فرصت های شغلی

شرکت ما یکی از شرکت های پیشرو در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است که در زمینه های طراحی، مهندسی، ساخت، فعالیت های میدانی، تدارکات و خدمات مدیریت پروژه فعالیت دارد.

گروه ما دارای انبوهی از تجربه در زمینه تامین تجهیزات است، که توسط تیم مهندسی خودمان و با استفاده از جدول زمانبندی و نرم افزار پیشرفته مدیریت پروژه مایکروسافت، طراحی و ساخته می شوند .

در حال حاظر شرکت ما جذب نیرو نمی کند اما موقعیت شغلی در دسترس است. لطفا به طور پیاپی چک کنید و سوابق کاری خود را برای ما ارسال کنید.

info