loading
Copy
Print

Reload
Exit
ShirazMechanic Official
home home home home home home

شرکت مهندسی شیراز مکانیک به منظور تمرکز فعالیت های پروژه های نفت و گاز و افزایش بهره وری و ارائه بهتر خدمات به مشتریان در جنوب کشور تشکیل گردید.


این گروه سيستم مديريت كيفيت و زيست محيطي و ایمنی و بهداشت شغلی خود را در انطباق با نيازمنديهاي استاندارد جهاني ISO 9001:2008 و ISO 14001:2004 و OHSAS 18001:2007 و ISO/TS 29001:2003 ايجاد ، مستند ،‌اجراء و نگهداري نموده و به صورت مداوم، اثر بخشي آن را از طريق مكانيزم هاي تعبيه شده كنترل و بهبود مي بخشد .

سيستم مديريت يكپارچه گروه صنعتی شیراز مکانیک ضمن هماهنگي با ديگر سيستم هاي مديريتي ، جهت گيري كلي را در ارتباط با جلب و افزایش رضایت کارفرمایان ، برخورد سيستمي با تحقق محصول بهينه و رفع نگراني هاي زيست محيطي و بهداشت و ايمني كار در فرايندهاي سازمان عنوان مي نمايد .

این گروه با پشتیبانی نیروهای مجرب علاوه بر ساخت تجهیزات و ادوات نفت وگاز و پتروشیمی فعالیت های مهندسی ، تدارک مواد و تجهیزات همراه با ارزیابی پیشنهاد های فنی ، انتخاب سازندگان ، واگذاری و تحویل این تجهیزات را نیز در زمینه فعالیت های خود قرار داده و در این زمینه از معروفترین و به روزترین نرم افزارهای مهندسی استفاده می نماید .

us
  • ministry of oil
  • ‌toseae gaz
  • vatas
  • national oil company
  • mapnagroup
  • national jonoob oil company
  • khate loole
  • mohandesi va sakhtemane naft
  • ‌palayesh va pakhsh
  • ‌‌sherkate petrochimi
  • ‌toseae gaz