loading
Copy
Print

Reload
Exit
تجهیزات
تجهیزات
product
پمپ اندازه گیری
پمپ اندازه گیری که با نام پمپ دوز گیر نیز شناخته می شود، برای افزودن حجم ...
Read more
product
دیفیوسر سایلنسر
شیر های کنترل و تنظیم فشار باعث افت فشار زیاد در اجزای آن ها می شود. این افت ...
Read more
product
پیگ لانچر و رسیور(دریافت کننده)
برای اجرای عملیات پیگ رانی خط لوله، باید از تجهیزاتی استفاده شود که قادر ...
Read more
product
اتصال عایقی
اتصالات عایقی به منظور کنترل جریان الکتریکی یا جداسازی مقاطع لوله در سیستم ...
Read more
product
مخازن تحت فشار
مخرن تحت فشار به مخزنی از سیال گفته می شود که در فشار های متفاوت متناسب با ...
Read more