loading
Copy
Print

Reload
Exit
City Gate Station (CGS)
intro

City Gate Station (CGS)

گاز طبیعی به منظور تغذیه کاربران صنعتی و مسکونی فرآوری می شود و سپس با فشار زیاد از طریق خطوط لوله انتقال می یابد. قبل از توزیع گاز ، فشار باید به بازه مجاز بازگردد.
بر همین اساس ایستگاه های شهری در مسیر انتقال ، خارج از محدوده شهرها قرار دارند تا قبل از رسیدن به مناطق شهری سیال را به فشار لازم برسانند. کاهش فشار در CGS معمولا در بازه 400-1400 psig در حدبالا تا 250 psig در حد پایین انجام می شود.
این ایستگاه ها عموما شامل تجهیزات و واحد های صنعتی برای تنظیم فشار، اندازه گیری، فیلتر، گرمایش و بودار کردن گاز طبیعی هستند. تمام این فرآیند در ظرفیت های مختلف انجام می شود و بسته به استانداردهای بومی و سفارش مشتری می تواند در جریان های متعدد اجرا شود.
شیرازمکانیک دارای متخصص های پایبندی است که می توانند تمام مراحل طراحی، مشاوره، ساخت، تهیه و نصب را اداره کنند. همچنین تولیدات خط تولید ما تمام قطعات مکانیکی، الکتریکی و عمرانی یک پروژه را بر اساس ایمنی و اطمینان پوشش می دهد.