loading
Copy
Print

Reload
Exit
گرمکن گازی غیر مستقیم
intro

گرمکن گازی غیر مستقیم

در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، گرمکن های گازی عمدتا به منظور از پیش گرم کردن یا گرم کردن سیالات به دلایل متعدد استفاده می شوند. در انتقال و توزیع گاز طبیعی، گرمکن ها معمولا برای گرم کردن گاز فرآوری شده در شرایطی که تشکیل هیدرات در گاز به دلیل افت فشار گاز ممکن است، استفاده می شوند.
در گرمکن، انتقال حرارت یکنواخت به سیال به طور کامل میسر نخواهد بود مگر اینکه فرآیند گرمایش به طور غیر مستقیم از طریق احاطه سیال در مخزن رخ دهد. بر همین اساس سیال به وسیله ی یک مبدل سیم پیچ درون مخزن آب-گلیکول که گرمای تولید شده توسط مشعل محصور در دودکش واقع در همان مخزن را منتقل می کند، گرم می شود.
گرمکن ها با توجه به مشعل هایشان به دو دسته تقسیم می شوند: کششی طبیعی و کششی تحت فشار. گرمکن کششی طبیعی مجهز به مشعل هایی است که از هوا در احتراق ترکیبی سوخت-هوا استفاده می کنند. از این رو به اسم گرمکن اتمسفری نیز شناخته می شوند. گرمکن های تحت فشار مجهز به یک فن هستندکه هوای لازم برای احتراق ترکیبی سوخت-هوا را تامین می کند. گرمکن های تحت فشار علاوه بر مصرف کم سوخت، آلودگی کمتری به خصوص از نوع اکسید های نیتروژن(NOx) تولید می کنند.