loading
Copy
Print

Reload
Exit
پمپ اندازه گیری
intro

پمپ اندازه گیری

پمپ اندازه گیری که با نام پمپ دوز گیر نیز شناخته می شود، برای افزودن حجم های کم و دقیق مایع به دیگر جریان های سیال یا مخازن استفاده می شوند. جریان این پمپ می تواند به شکل دستی یا اتوماتیک بسته به شرایط عملیات تغییر کند. این پمپ قادر به پمپ کردن مقدار زیادی مواد شیمیایی شامل اسیدها، مایعات خورنده یا مایعات چسبنده است.
پمپ اندازه گیری شیراز مکانیک، پمپی دیافراگمی سیم پیچ (solenoid-driven diaphragm) است که برای انتقال مایعات از یک دیافراگم انعطاف پذیر به جای پیستون یا پلانگر استفاده می کند. با منبسط کردن دیافراگم، حجم محفظه پمپاژ بیشتر می شود و سیال به درون پمپ کشیده می شود. فشرده کردن دیافراگم باعث کاهش حجم و خروج سیال می شود. این پمپ این برتری را دارد که کاملا کیپ و مهر و موم شده است که باعث می شود برای پمپ سیالات خطرناک مناسب باشد.
مقدار جریان پمپ به صورت دستی با چرخاندن شیر تنظیم (stroke)، و اتوماتیک با کنترل پنلی که سرعت شیر تنظیم(stroke) را کنترل می کند، قابل تنظیم است. کنترل پنل، توانایی ارتباط با جریان سنج های مختلف و تنظیم سرعت شیر تنظیم(stroke) را با دقت بالا و کمترین خطا دارد.
این پنل یک حالت دستی نیز دارد تا کاربر بتواند در صورت لزوم، مقدار تزریق را به صورت دستی افزایش یا کاهش دهد.
این پمپ عموما در موارد زیر استفاده می شود:

  • • جریان کمتر از ۶ لیتر بر ساعت
  • • فشار سیستم تا حداکثر ۲۷ بار
  • • نیاز به تزریق سیال دقیق
  • • تزریق سیال به وسیله کامپیوتر، ریز پردازنده، DCS، یا PLC
  • • تزریق مایعات خورنده یا آتش زا
  • • پمپاژ سیالات چسبنده