loading
Copy
Print

Reload
Exit
مولتی فاز سپراتور

مولتی فاز سپراتور

در مراحل تولید و توزیع در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، فرآیند جداسازی به منظور جدا کردن مواد خاصی از ترکیب برای حفاظت از تجهیزات در برابر مواد مخرب موجود در جریان ، برنامه ریزی می شود. تا کنون روش های گوناگونی برای تصفیه سیالات با توجه به حالت آن ها، طراحی شده است.
سپراتور یک واحد مکانیکی است که می تواند نامحلول های موجود در جریان سیال را با دوحالت (گاز / مایع ، گاز / جامد ، مایع / مایع و مایع / جامد) یا سه حالت (گاز / مایع / مایع) یا چهار حالت (گاز / مایع / مایع / جامد) جدا کند. برای سپراتور های چند حالته می توان به اینلت سپراتور، تست سپراتور، knock out drums ، فلاش تانک ها و drum هایی که عموما به سیستم های داخلی دمیستر مجهز هستند اشاره کرد.
شیرازمکانیک مفتخر خواهد بود که طیف گسترده ای از سپراتور های چندحالته موردنیاز برای سیستم های جمع آوری، خطوط لوله انتقال و برنامه ریزی کاربردی نصب و استفاده از آن ها را ارائه دهد.