loading
Copy
Print

Reload
Exit
مخازن تحت فشار
intro

مخازن تحت فشار

مخرن تحت فشار به مخزنی از سیال گفته می شود که در فشار های متفاوت متناسب با محیط کار می کند. بدین معنی که بدنه مخزن دچار تنش های شدیدی می شود که در اثر فشار داخلی یا خارجی یا تغییر شکل ناشی از دما به وجود آمده اند. از این رو، تخصیص مخازن تحت فشار، به دلیل احتمال نشت مواد خطرناک و حوادث مرگبار، از اهمیت زیادی برخوردار است.
مخارن، بخش های اصلی واحد های صنعتی مختلفی هستند که با جریان هایی از قبیل مخازن / سیلندرهای ذخیره سازی ، مبدل های حرارتی ، جداکننده ها ، فیلترها ، ستون های تقسیم کننده ، اتاقک های فشرده سازی ، مخازن پنوماتیک / هیدرولیکی و غیره سروکار دارند. مخازن ساخت گروه صنعتی شیراز مکانیک ، برای تمام صنایع و بخش های خصوصی ، به شکل های افقی ، عمودی و کروی در دسترس است.
تولید مخازن متعدد طی سال ها ، به ما تخصص کافی را در زمینه طراحی , ساخت و نصب انواع مخازن را در اندازه های مختلف و شرایط به خصوص ، داده است.