loading
Copy
Print

Reload
Exit
Transmission Pipelines & Networks
intro

Transmission Pipelines & Networks

خطوط انتقال ، محصولات خام نفتی و گاز طبیعی را از سیستم های جمع آوری ، تصفیه، فراوری و ذخیره سازی در مسافت های طولانی به مناطق بومی منتقل می کنند. شبکه ای از خطوط توزیع ، سیال را از نقاطی در امتداد خطوط انتقال به مشتری های صنعتی می‌رساند. همچنین از ایستگاه های شهری (CGS) به مشتری ها در شهر ها می رساند.
گروه صنعتی شیرازمکانیک ، با بیش از 30 سال تجربه ، در زمینه شبکه ها و خطوط انتقال بر اساس آخرین استاندارد های بومی و جهانی و در بالاترین سطح امنیت در انتقال محصولات خام نفتی و گاز طبیعی به نقاط موردنیاز فعالیت دارد.