loading
Copy
Print

Reload
Exit
فیلتر سپراتور
intro

فیلتر سپراتور

همانطور که از عنوان پیداست فیلتر سپراتور به تجهیزاتی گفته می شود که در آن فیلتر همراه با عملیات جداسازی انجام می شود. این واحد به عنوان یک ورودی به منظور حفاظت از کمپرسور ها، توربین ها، تجهیزات و دستگاه های کم جریان در نظر گرفته می شود. این محافظت با پاکسازی آلاینده های مایع و جامد از جریان اصلی انجام می شود.
روند پاکسازی در دومرحله انجام می شود. در مرحله اول کارتریج های فیلتر، تنظیم می شوند تا ذرات جامد و قطرات بزرگ مایع را از سیال جدا کننند. در ادامه قطرات ریز تر که در فرآنید فیلتر به هم چسبیده اند، در مرحله دوم به وسیله دستگاه های جداکننده ذرات ریز از قبیل mesh pads، vane packs and cyclotubes از سیال جدا می شوند.
ساخت فیلتر سپراتور در شیرازمکانیک شامل آپشن های مختلفی از جمله مخزن های ذخیره سازی اضافی، جهت افقی یا عمودی و دیگر ویژگی های سفارشی داخلی و خارجی می شود . همچنین این واحد ها به منظور تمیز کردن مخزن و جایگزینی دوره ای کارتریج های فیلتر ، مجهز به سیستم باز و بسته کردن سریع هستند.